GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149)

  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9) Ekonomi Bakanlığından:23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı R.G. Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 148)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 148) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/21)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/21) Ekonomi Bakanlığından:22.05.2018 / 30428 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Aschem Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden İran İslam Cumhuriyeti menşeli “diğerleri” ürününe yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/18)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/18) Ekonomi Bakanlığından:22.05.2018 / 30428 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/7/2017 tarihli ve 30115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları…

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:16.05.2018 tarihli ve 30423 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında…

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Sayı     :42569461-010.06.01.00-E.184820                                                              10.05.2018 Konu   :İç Genelgeler-GENELGE (MGMB- İTHALAT- 2018/7)   GENELGE   (MGMB-İTHALAT-2018/7)   İlgi      : a) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.04.2018 tarihli ve -000-37551 sayılı Yazı b) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.04.2018 tarihli ve -000-38212 sayılı Yazı…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASİNA DAİR KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPİLMASİNA DAİR KARAR Karar Sayısı: 2018/11692 09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 42526 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/16)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/16) Ekonomi Bakanlığından: 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından:03.05.2018 tarihli ve 30410 sayılı R.G MADDE 1 – 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu…