Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/41 Sayılı Genelgesi (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında yapılan başvuru ve izinlerin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması)

Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni 05.05.2016 / 15785555 GENELGE (2016/41) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Gümrük Kanununun 123 ila 127 üncü maddeleri çerçevesinde…