İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8) Ekonomi Bakanlığından:21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız duvar tipi split klimalar”, “Yalnız duvar tipi…

ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Güvenlik önlemleri ve yetki MADDE 18 – (1) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden,…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/3)

  DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT  2017/3) Ekonomi Bakanlığından: 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı R.G. MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 17 nci maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından…

İADE EDİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINI TEYİDİ

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-755.07.04 Konu   :İade Edilen Teminat Mektuplarının Teyidi     10.03.2017 / 23291922 DAĞITIM YERLERİNE     Türkiye Bankalar Birliğinden alınan 09.03.2017 tarihli e-posta mesajında, üyelerince hazırlanıp müşterileri aracılığıyla Gümrük Müdürlüklerine ulaştırılan teminat mektupları için teyid istenilen Gümrük Müdürü veya Vekilinin e-imzalı resmi yazılarında yalnızca…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

    GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı R.G. MADDE 1- 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım…

GENELGE (2017/6) TIR Karnesi İşlemleri

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :44873033-010.06.02 Konu   :TIR Karnesi İşlemleri     GENELGE (2017/6)   İlgi      :04.04.2011 tarihli ve 2011/5 sayılı Genelge. 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi)” ve 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR…

GENELGE (2017/3 ) Konteyner ve Liman Takip Sistemi

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı     :52856264-235 Konu   :Konteyner ve Liman Takip Sistemi     GENELGE (2017/3 )       “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” kapsamında entegrasyonu tamamlanan limanlarda işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. A- İTHALAT/TRANSİT Birinci Bölüm Geminin Geliş İşlemleri Geminin gelişine ilişkin tüm işlemler…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı: 2017/9780

    İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Karar Sayısı: 2017/9780 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/1/2017 tarihli ve 143117 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun…

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı R.G. MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları…

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/9955

    İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 2017/9955 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı R.G. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2017 tarihli ve 16254 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2…