Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarihli 53922208 sayılı yazısı (TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı Hk.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 96603261-120.05.02 Konu : TIR Karneleri Geçerlilik Sürelerinin Uzatımı 16.04.2020 / 53922208 DAĞITIM YERLERİNE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 15.04.2020 tarihli ve 3763 sayılı ekli yazıda; halihazırda düzenlenen TIR Karnelerinin geçerlilik sürelerinin 120 gün olarak uygulandığı ve geçerlilik bitim tarihinin Karne üzerine kaşe ile tatbik edildiği, Son günlerde…

Genelge No: 2020/10 (İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-106.03[05] Konu : İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri 15.04.2020 / 53843447 GENELGE (2020/10) 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53799479 sayılı yazısı (Kuru Mor Soğan İhracatı)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :52707093-140.04 Konu :Kuru Mor Soğan İhracatı 09.04.2020 / 53799479 DAĞITIM YERLERİNE İhracat Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarihli ve 53784117 sayılı yazısı ekinde alınan ve bir örneğine ilişikte yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuru mor soğan ihracatına yönelik yazısında özetle; gelen yoğun talep ile sınırlı miktardaki kuru mor soğan…

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.04.2020 tarihli 53889966 sayılı yazısı (Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü Hk. )

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.01 Konu :Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü 15.04.2020 / 53889966 DAĞITIM YERLERİNE Tercihli ticaret ortağımız ülkelerin yetkili makamlarından Bakanlığımıza iletilen taleplerde, Covid-19 salgınından ötürü sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi nedenlerle dolaşım ve menşe belgelerinin düzenlenmesinin ve anılan belgelere dair sonradan…

İhracat Destekleri Kapsamındaki Yurt Dışı Belgelerde Aranan Ticaret Müşavirliği Onayına İstisna Getirilmiştir

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle, Ticaret Bakanlığınca sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmakta olan firmaların mevzuatta belirtilen süreleri aşmamak koşuluyla 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında başvuru ve eksiklik tamamlamaları kapsamında iletecekleri belgelerde Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği onayı aranmayacaktır.

Önemle duyurulur.

Çin’den Tıbbi Ürün İthalatı Hakkında

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan ve bir örneği ekte gönderilmekte olan yazıya atıfla, Çin’den gerçekleştirilecek tıbbi ürün ihracatı hakkında Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir bilgi notu paylaşılmıştır. Söz konusu notta ÇHC Ticaret Bakanlığının 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya yer verilerek, bazı tıbbi cihaz ve ürünlerin ihracatını sıkılaştıran…

Menşe Şahadetnamesi ve Form A’nın Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ihracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri ve Form A Belgelerinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgelerin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, Form A Menşe Belgelerinin ise Avrasya Ekonomik Birliğine üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan…

İhracat Destekleri Kapsamındaki Yurt Dışı Belgelerde Aranan Ticaret Müşavirliği Onayına İstisna Getirilmiştir.

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle, Ticaret Bakanlığınca sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmakta olan firmaların mevzuatta belirtilen süreleri aşmamak koşuluyla 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında başvuru ve eksiklik tamamlamaları kapsamında iletecekleri belgelerde Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği onayı aranmayacaktır.

Önemle duyurulur.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7242 (15.04.2020 t. 31100 s. R.G.)

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7242 (15.04.2020 t. 31100 s. R.G.) Kanun No. 7242 Kabul Tarihi: 14/4/2020 MADDE 1- 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53726341 sayılı yazısı (NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :96603261-120.99 Konu :NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk. 07.04.2020 / 53726341 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle postada gecikmelerin söz konusu olabildiği, bu nedenle de gümrük idarelerimizce rejim hak sahipleri tarafından sunulan alternatif kanıtların ilgili ülkeden TC21-Doğrulama Talebi formu ile…