OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı R.G. MADDE 1 – 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (bb) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “i) İthalatçı: Bir oyuncağı yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden…

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

  OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı R.G. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/6)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/6) Ekonomi Bakanlığından: 01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı R.G Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı R.G. MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İP. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Dolar/Ton*) 0904.21.10.00.00…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( 2017/7)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( 2017/7) Ekonomi Bakanlığından: 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/2016 tarihli ve 29687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Ftalik…

Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri

    T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-010.06.02 Konu   :Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri     GENELGE (2017/07)       İlgi: 25.09.2009 tarihli ve 2009/97 sayılı Genelge. 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı…

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI,ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi,…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25)

  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8)

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/8) Ekonomi Bakanlığından:21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız duvar tipi split klimalar”, “Yalnız duvar tipi…

ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Güvenlik önlemleri ve yetki MADDE 18 – (1) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden,…