Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği Standartları belirlenen antepfıstığının emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanması, depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması hk.

Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği (29.09.2016 t. 29842 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen antepfıstığının emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, antepfıstığının depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine…

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HK. (15.fasıldaki zeytinyağı na ilişkin)

    T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden 27.09.2016 tarih ve E.105481 sayılı alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)’nde Tarife ve İstatistik Nomenklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü’nün I sayılı Eki’nde yer alan 15. fasıldaki “zeytinyağı’’na ilişkin kısmını tadil eden 2016/1638/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 13 Eylül 2016 tarihli…

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2016/9117 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

  Karar Sayısı : 2016/9117 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 18044675 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar…

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.09.2016 t. 29820 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. “i) 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe,” MADDE 2…

2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçeği tohumu (çerezlik olmayanlar) ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılmış rep/kolza tohumları gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.09.2016 t. 29820 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:…

Çin Tayvanı Anti Damping Soruşturması – Çelik Levha

  Taipei Türk Ticaret Ofisi’nden edinilen bilgiye istinaden Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Çin Tayvanı tarafından Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Ukrayna menşeli “Çelik Levha” 7208.51, 7208.52, 7208.90, 7211.14, 7225.40 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 22 Şubat 2016 tarihinde başlatılan antidamping soruşturması çerçevesinde, Brezilya firmaları için %31,10;…

Ayakkabı yan sanayicilerinin uzun zamandır beklediği saya ithalatına ek vergi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Türkiye’nin genel ihracatından iki yıldan bu yana pozitif ayrışan ayakkabı sektörünün önündeki engellerden biri olan saya ithalatına karşı ilave vergi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Böylece, dışarıdan saya (ayakkabının yumuşak olan üst bölümü) getirilip Türkiye’de montajlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yaparak, ayakkabı ithalatında, ilave gümrük vergisi uygulanan ürün…

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/3)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce, a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans…