İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5745)

Karar Sayısı: 5745 25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan…

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5748)

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 5748 25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020…

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 5743

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 24.06.2022 tarihli 31876 ve sayılı R.G. Karar Sayısı: 5743 Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22…

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 5742 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı R.G.

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 5742 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı R.G. Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 31/12/2020 tarihli…

19.06.2022 75689143 Eşyanın küçük çuvaldan büyük çuvala aktarılması ya da dökme hale getirilmesinin elleçleme olduğu hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-40216608-131.04 Konu   :Elleçleme İşlemleri     19.06.2022 / 75689143 DAĞITIM YERLERİNE     Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususlardan, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, küçük çuvallardan büyük (big-bag) çuvallara konulmak suretiyle veya eşyanın mevcut olduğu (bigbag) kaplarından çıkarılarak dökme hale getirmek suretiyle elleçleme izni talepleri ile alakalı olarak; 4458 Sayılı Gümrük…

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2022 tarihli 75215519 sayılı yazısı (İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller)

Sayı : E-18723479-153.18-00075215519 Konu : İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller 16.06.2022 / 75215519 DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde, yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılarımız adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde…

Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.2022 t. 31870 s. 1.mük R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarının tip onay belgesi ücreti GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen ücretler alınmaz.” MADDE…

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.2022 t. 31870 s. R.G.)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. “EK-1 Ücret Tablosu (2022 yılı) Demiryolu Aracı Tipi Ücret Tren Seti (Setteki…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg) 70.04 Çekme ve üfleme cam (Plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı R.G. 

MADDE 1- 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.